BEMUTATKOZOM

KERÉKGYÁRTÓ DÓRA

Fejlesztőpedagógus, Óvodapedagógus

 

Kerékgyártó Dóra vagyok, de a gyerekeknek csak Dóri néni. 🙂

Az ELTE Óvó- és Tanítóképző karán tanultam, így váltam óvodapedagógussá közel 8 évvel ezelőtt.
Már kisgyermekként éreztem, hogy nagyon szeretek fiatalabb társaimra vigyázni, segítettem és támogattam őket, amikor csak tudtam.
Középiskolában már mindenki tudta rólam, hogy valamilyen szociális munkakörben fogok elhelyezkedni…
… végül az óvoda vonzott leginkább, mert úgy éreztem ez a korosztály motivál belülről igazán.

Az alábbiakban tudok segíteni a hozzám forduló szülőknek, gyermekeknek:
– komplex fejlesztő foglalkozások: beszédprodukció javítása, mozgásfejlesztés,
kognitív képességek fejlesztése- színfelismerés, differenciálás, alaklátás stb.
– iskola előkészítés
– mozgáskoordináció javítása
– finommotorika fejlesztése
– diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia prevenció
– jobb- bal dominancia szilàrdîtása
– testséma fejlesztése
– mesék feldolgozása dramatikus módszerekkel, szókincsbővítés, kifejezőkészség fejlesztése
A foglalkozások egyéni és kiscsoportos formában valósulnak meg.

Regisztráld gyermeked még ma 🙂

JELENTKEZEM